بررسي رابطه ي بين يادگيري خودراهبر دانشجويان با خلاقيت آنان

بررسي رابطه ي بين يادگيري خودراهبر دانشجويان با خلاقيت آنان

دریافت

بررسي رابطه ي بين يادگيري خودراهبر دانشجويان با خلاقيت آنان

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت

چکیده :

مفهوم يادگيري در طول
زندگي بشر يکي از مفاهيم مورد توجه بوده است و همواره مورد تحلیل و بررسی قرار
گرفته است با عنايت به اهميت موضوع، پژوهش حاضر به بررسي رابطه
بين یادگیری خودراهبر با خلاقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخته است.
اين پژوهش از نوع کاربردي بوده و براي اجراي آن از روش توصيفي- همبستگي استفاده شده.
به منظور گردآوري داده­ها از دو پرسش­نامه محقق ساخته(یکی برای سنجش یادگیری
خودراهبر و دیگری برای سنجش خلاقیت دانشجویان) استفاده گرديده است. جامعه آماري
پژوهش، کليه دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شیراز و نمونه آماري با استفاده از روش
کوکران 250 نفر برآورد گرديده که از طريق نمونه‌گيري تصادفي طبقه­اي متناسب با حجم
جامعه انتخاب شدند. جهت تجزيه و تحليل داده­ها برای آزمون فرضيه اصلي از ضريب
همبستگي پيرسون  و رگرسيون خطي و براي
آزمون فرضيات فرعي نيز  از ضریب همبستگي
پيرسون و رگرسيون چندگانه با استفاده از نرم افزار spss 16 انجام شد. نتايج پژوهش نشان داد که هرچه فعالیت های یادگیری خود
راهبر در سطح مناسب تری باشد برخلاقیت افراد تاثیرگذار بوده و یاری میرساند تا در
انجام کارها خلاق تر باشد وهرچه فعالیت یادگیری خود راهبر در سطح پایین تری قرار
داشته باشد باکاهش خلاقیت در افراد روبه رو خواهیم بود. یافته ها همچنین نشان
دادکه فعالیت های یادگیری خودراهبر وآگاهی درباره یادگیری خود راهبر برخلاقیت
تاثیر دارد ودر کل بین یادگیری خود راهبر دانشجویان وخلاقیت آنان رابطه مثبت ومعنی
داری وجود دارد.

واژه­هاي کليد­ي:
یادگیری ، یادگیری خودراهبر ، خلاقیت ، دانشجویان،علوم پزشکی،شیراز

 

فهرست
مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

1-1 – مقدمه

1-2- بیان مساله

1-3- اهميت و ضرورت
پژوهش

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1   هدف های کلی

1-4-2   هدف های ویژه

1-5      فرضیه های پژوهش

1-5-1  فرضیه اصلی

1-5-2  سوال های فرعی

1-6      تعریف واژه ها واصطلاحات

1-6-1  تعاریف نظری

1-6-2  تعاریف عملیات

فصل
دوم : ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه

2-2یادگیری

2-3
شرايط موثر و عوامل تاثير گذار بر يادگيري

2-3-1 برخي
شرايط مؤثر بر يادگيري

2-3-2 برخي از
عوامل موثر بر يادگيري

2-4 يادگيري
خودراهبر

2-4-1
راهبردهاي يادگيري

2-4-2 راهبردهاي شناختي و فراشناختي

2-5 يادگيري خودراهبر (خودتنظيمي)

2-6 فعاليت­هاي
مربوط به‌يادگيري خودراهبر:

2-7توسعه
يادگيري خودراهبر

2-8 خلاقيت

2-8-1عوامل
موثر بر خلاقيت

2-8-2مهارت­هاي
خلاقيت

2-9 پژوهش­هاي
انجام شده
يادگيري

2-9-1 پژوهش­هاي داخلي

2-9-2 پژوهش­هاي
خارجي

2-10 نتیجه
گیری

فصل
سوم : روش شناسی تحقیق

3-1
مقدمه

3-2نوع پژوهش

3-3
جامعه آماري

3-4تعيين
حجم نمونه

3-5
ابزار گردآوري داده­ها

3-6
روايي پرسشنامه

3-7
پايائي پرسشنامه محقق­ساخته

3-8
فرايند جمع­آوري داده­ها

3-9 روش تجزيه و تحليل داده‌ها

3-10جمع­بندي
فصل

فصل
چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها

٤-١- مقدمه

٤-2- يافته‌هاي استنباطي

4-2-1 سؤال اول

4-2-2
سؤال دوم

4-2-3 سؤال سوم

4-2-4سؤال
چهارم

فصل
پنجم : نتایج وپیشنهادات

5-1 مقدمه

5-2 خلاصه پژوهش

5-3نتایج مبتنی بر سوالات تحقیق

5-3-1نتایج
مبتنی بر سؤال فرعی اول

5-3-2نتایج مبتنی بر سؤال فرعی دوم

5-3-3نتایج
مبتنی بر سؤال فرعی سوم

5-3-4نتایج مبتنی بر سؤال فرعی چهارم

5-4 محدوديت‌هاي پژوهش

5-5
پیشنهادات پژوهش

پیوست
1: پرسشنامه یادگیری خود راهبر

پیوست 2 : پرسشنامه خلاقیت

فهرست
منابع

منابع
داخلی

منابع
خارجی

                  

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

خود راهبری یا خودتنظيمي سازه­اي است که از دهه 1960 از سوي بندورا
مطرح شد و مطالعات اوليه در اين زمينه متمرکز بر خود تنظيمي به معناي عام کلمه بود
که در زمينه­هاي گوناگون فردي، خانوادگي و اجتماعي مطرح شد از دهه 1980 اين سازه
در زمينه‌ يادگيري مطرح گردید و روان­شناسان تربيتي بر شرکت فعالانه‌يادگيرنده در
فرايند يادگيري به جاي تجربه‌يادگيري انفعالي تاکيد کردند. يادگيري خود تنظيمي به
عنوان فرايندي فعال و ساختاري پردازشي است که با آن يادگيرنده اهداف فعاليت­هاي
يادگيري، شناخت، انگيزه و رفتار خود را تنظيم و کنترل مي‌کند و در کلاس­هايي که به
صورت فعال اداره مي­گردد رخ مي­دهد. يک کلاس فعال و مناسب مي­تواند يادگيري را
تحريک کند و به ساختن يک کلاس هماهنگ کمک کند.

جارويس1
(1992) معتقد است كه زير بناي اين روش يادگيري اين است كه هر يادگيرنده در امر
يادگيري خود هدايت گر ومعلم خويش است. يافته­هاي پژوهشي نشان مي­دهد که بسياري از
يادگيرندگاني که مي­توانند جنبه­هاي شناختي، انگيزشي و رفتاري عملکرد تحصيلي خود
را تنظيم و کنترل کنند، به عنوان يک يادگيرنده بسيار موفق بوده­اند اين يافته­ها
نشان مي­دهد که‌يادگيري خودراهبر پيش­بيني کننده پيشرفت تحصيلي است و يادگيرندگان
براي دست­يابي به موفقيت تحصيلي، بايد ياد بگيرند که چگونه عملکرد تحصيلي خود را
تنظيم کنند و اهداف خود را به­رغم مشکل بودن مطالب يادگيري حفظ کنند. در اين فصل،
ابتدا مسئله مورد تحقيق مطرح گرديده است. در ادامه، اهميت پژوهش تبيين شده و هدف­هاي
تحقيق ذکر شده است. در قسمت بعد فرضيه­هاي تحقيق بيان شده و در بخش آخر، واژه­ها و
اصطلاحات مهم اين تحقيق تعريف گرديده است.

 

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
تعداد مشاهده:
135
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 96

حجم فایل:177
کیلوبایت

 قیمت:

25,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

یک فایل ورد پایان نامه 5 فصله کامل با پرسشنامه و نمودار آماری

برچسب ها:
بررسي رابطه ي بين يادگيري خودراهبر دانشجويان با خلاقيت آنانيادگيري خودراهبرخودراهبررابطه ي بين يادگيري و میزان خلاقیت رابطه ي بين يادگيري و خلاقیت يادگيري خودراهبر دانشجويانيادگيري خودراهبر يادگيري خودراهبر و خلاقيتدانشجويان و خلاقیت

به اشتراک بگذارید:

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اسدآباد

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اسدآباد دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اسدآباد دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان اسدآباد (واقع در استان همدان)- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی…

 • نقشه ی راه های ارتباطی استان خراسان شمالی

  نقشه ی راه های ارتباطی استان خراسان شمالی دریافت نقشه ی راه های ارتباطی استان خراسان شمالی دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل جاده های ارتباطی استان خراسان شمالیمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum:…

 • تحقیق نظام آموزشی هند

  تحقیق نظام آموزشی هند دریافت تحقیق نظام آموزشی هند دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع نظام آموزشی هند،در قالب Word و در 67 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق…

 • پاورپوینت درس دوازدهم تاریخ دهم

  پاورپوینت درس دوازدهم تاریخ دهم دریافت پاورپوینت درس دوازدهم تاریخ دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس دوازدهم تاریخ ،در قالب ppt و در 38 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب…

 • بررسي لامپهاي پر قدرت مورد استفاده در رادار

  بررسي لامپهاي پر قدرت مورد استفاده در رادار دریافت بررسي لامپهاي پر قدرت مورد استفاده در رادار دسته بندي : فنی و مهندسی » فنی و حرفه ای جزئیات و دریافت دسته بندی: فنی و مهندسی » فنی و حرفه…

 • پاورپوینت لطف حق ، امید فارسی چهارم دبستان

  پاورپوینت لطف حق ، امید فارسی چهارم دبستان دریافت پاورپوینت لطف حق ، امید فارسی چهارم دبستان دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس چهارم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه چهارم دبستان با موضوع لطف حق ، امید…

 • پاورپوینت گرامر درس 1 زبان کلاس یازدهم

  پاورپوینت گرامر درس 1 زبان کلاس یازدهم دریافت پاورپوینت گرامر درس 1 زبان کلاس یازدهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس یازدهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه یازدهم با موضوع گرامر درس 1 زبان ،در قالب ppt و…

 • تحقیق در مورد زندگی نامه سیمین دانشور

  تحقیق در مورد زندگی نامه سیمین دانشور دریافت تحقیق در مورد زندگی نامه سیمین دانشور دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :سیمین دانشور در سال ۱۳۰۱ ش. در خانواده ای…

 • شبيه سازي و آموزش کولیس اندازه گیری با دقت 0.001 میلیمتر

  شبيه سازي و آموزش کولیس اندازه گیری با دقت 0.001 میلیمتر دریافت شبيه سازي و آموزش کولیس اندازه گیری با دقت 0.001 میلیمتر دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت شبيه سازي و آموزش کولیس اندازه…

 • جزوه جامعه شناسی فرهنگی

  جزوه جامعه شناسی فرهنگی دریافت جزوه جامعه شناسی فرهنگی دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت جزوه جامعه شناسی فرهنگی  توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی  ویژه کنکور سال 95   برای…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان رامسر

  نقشه کاربری اراضی شهرستان رامسر دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان رامسر دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان رامسر (واقع در استان مازندران)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • سورس برنامه دیکشنری با استفاده از لیست پیوندی و مبحث کلاسها

  سورس برنامه دیکشنری با استفاده از لیست پیوندی و مبحث کلاسها دریافت سورس برنامه دیکشنری با استفاده از لیست پیوندی و مبحث کلاسها دسته بندي : وب و برنامه نویسی » ++C و C جزئیات و دریافت توضیحات:این برنامه که…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی استان ایلام

  شیپ فایل محدوده سیاسی استان ایلام دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی استان ایلام دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی استان ایلام. این شیپ فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل…

 • تحقیق باد

  تحقیق باد دریافت تحقیق باد دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع باد ،در قالب Word و در 43 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :نمادگرايي باد چندين وجه دارد، به دليل انقلاب…

 • تحقیق تاريخ حرم مطهر حضرت رضا ( ع )

  تحقیق تاريخ حرم مطهر حضرت رضا ( ع ) دریافت تحقیق تاريخ حرم مطهر حضرت رضا ( ع ) دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تاريخ حرم مطهر حضرت رضا…

 • پروپوزال رشته کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری

  پروپوزال رشته کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری دریافت پروپوزال رشته کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شده در رشته شبکه های کامپیوتری، می‌ باشد…

 • پاورپوینت تولید مواد نانو ساختار باروش آلیاژسازی مکانیکی

  پاورپوینت تولید مواد نانو ساختار باروش آلیاژسازی مکانیکی دریافت پاورپوینت تولید مواد نانو ساختار باروش آلیاژسازی مکانیکی دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت پاورپوینت تولید مواد نانو ساختار باروش آلیاژسازی مکانیکی قسمتی از…

 • پاورپوینت حوادث در کار

  پاورپوینت حوادث در کار دریافت پاورپوینت حوادث در کار دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع حوادث در کار،با فرمت ppt و در 43 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :مقدمهبر اساس تعریف،…

 • پاورپوینت مطالعات طرح 4(هتل بيرجند)

  پاورپوینت مطالعات طرح 4(هتل بيرجند) دریافت پاورپوینت مطالعات طرح 4(هتل بيرجند) دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع هتل بیرجند،با فرمت ppt و در 46 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :الف) شناسایی…

 • پاورپوينت حضرت نوح

  پاورپوينت حضرت نوح دریافت پاورپوينت حضرت نوح دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت زمانی که طوفان شروع شد، آب بالا آمد و کشتی در میان امواجی مانند کوه به حرکت درآمد. طوفان و سیل سراسر…

 • تحقیق تاریخچه گردشگری

  تحقیق تاریخچه گردشگری دریافت تحقیق تاریخچه گردشگری دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تاریخچه گردشگری،در قالب Word و در 37 صفحه قابل ویرایش.فهرست•    ۱ تاریخچهo    ۱.۱ قبل از قرن بیستمo   …

 • پاورپوینت موزه کودکان

  پاورپوینت موزه کودکان دریافت پاورپوینت موزه کودکان دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع موزه کودکان،با فرمت ppt و در 16 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :در کل ایجاد تحرک و شور…

 • پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمانی یک نماز و ده رکوع!

  پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمانی یک نماز و ده رکوع! دریافت پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمانی یک نماز و ده رکوع! دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس چهارم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه چهارم دبستان…

 • سنتز و شناسایی و بررسي خواص ساختاري و گرمايي كمپلكس¬هاي جديد سرب (II) با لیگاندهای هتروآروماتيك دهند

  سنتز و شناسایی و بررسي خواص ساختاري و گرمايي كمپلكس¬هاي جديد سرب (II) با لیگاندهای هتروآروماتيك دهند دریافت سنتز و شناسایی و بررسي خواص ساختاري و گرمايي كمپلكس¬هاي جديد سرب (II) با لیگاندهای هتروآروماتيك دهند دسته بندي : علوم پایه…

 • پاورپوینت آمادگی جسمانی

  پاورپوینت آمادگی جسمانی دریافت پاورپوینت آمادگی جسمانی دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت انعطاف پذیری یکی از مهمترین فاکتورهای آمادگی جسمانی است که اغلب همه از آن غافل می‌شوند. بدون انعطاف پذیری، عضلات و مفاصل…

 • طرح توجیهی تولید پرلیت

  طرح توجیهی تولید پرلیت دریافت طرح توجیهی تولید پرلیت دسته بندي : کارآفرینی » صنایع شیمیایی جزئیات و دریافت طرح توجیهی تولید پرلیتمعرفی محصول:بشر از قرن سوم پيش از ميلاد پرليت را به عنوان يك شيشه آتش فشاني ميشناخته است.…

 • تحقیق درباره افلاطون

  تحقیق درباره افلاطون دریافت تحقیق درباره افلاطون دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت قسمتی از متن اصلی:براي‌ بزرگواري‌ و بلندي‌ مقام‌ افلاطون‌ همين‌ بس‌ كه‌ مؤسس‌ حكمت‌ الهي‌ است‌ و استادفلسفه‌ نظري‌ و رهبر…

 • تحقیق ریخته‌گری گریز از مرکز

  تحقیق ریخته‌گری گریز از مرکز دریافت تحقیق ریخته‌گری گریز از مرکز دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع ریخته‌گری گریز از مرکز،در قالب Word و در 22 صفحه قابل ویرایش.بخشی…

 • طرح توجیهی پرورش قارچ خوراكی

  طرح توجیهی پرورش قارچ خوراكی دریافت طرح توجیهی پرورش قارچ خوراكی دسته بندي : کارآفرینی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) پرورش قارچ خوراكی با ضرفیت 100 تن در سال که توسط کارشناسان…

 • پاورپوینت مرمت فرهنگسرای بهشت

  پاورپوینت مرمت فرهنگسرای بهشت دریافت پاورپوینت مرمت فرهنگسرای بهشت دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مرمت فرهنگسرای بهشت ،با فرمت ppt و در 50 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :استان پهناور…

 • تحقیق برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF

  تحقیق برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF دریافت تحقیق برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF،در قالب Word و در 25 صفحه قابل ویرایش.فهرست:هدفسيستم…

 • گزارش کارآموزی دستگاههاي اسپان باند ومنسوجات بي بافت

  گزارش کارآموزی دستگاههاي اسپان باند ومنسوجات بي بافت دریافت گزارش کارآموزی دستگاههاي اسپان باند ومنسوجات بي بافت دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت مقدمه:توليد مصرف منسوجات بي بافت به صورت روزافزوني مورد توجه كشورهاي پيشرفته…

 • پاورپوینت ورزش دو میدانی

  پاورپوینت ورزش دو میدانی دریافت پاورپوینت ورزش دو میدانی دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت دو و میدانی ناب ترین و اصیل ترین رشته ورزشی است که از ریشه ی یونانی اتلوس به معنی مبارزه…

 • پروپوزال رشته معماری گرایش فناوری

  پروپوزال رشته معماری گرایش فناوری دریافت پروپوزال رشته معماری گرایش فناوری دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شده رشته معماری گرایش فناوری، می‌ باشد که طبق اصول و استانداردهای…

 • مقاله معرفي و کاربرد آناليز حرارتی در عيب يابي واگنهای مولد برق قطارهای مسافری

  مقاله معرفي و کاربرد آناليز حرارتی در عيب يابي واگنهای مولد برق قطارهای مسافری دریافت مقاله معرفي و کاربرد آناليز حرارتی در عيب يابي واگنهای مولد برق قطارهای مسافری دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت…