بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

دریافت

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری

جزئیات و دریافت

دانلود تحقیق با موضوع بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن،در قالب Word و در 200 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :- پيشينه تحقيقساختار سرمايه و مباحث مرتبط با آن از موضوعات گسترده اي است که طيف وسيعي ازسازمانهاي انتفاعي ( شرکتها ، بانکها و…) و غيرانتفاعي که خواهان کسب منابع مالي براي پيشبرد اهدافشان هستند را شامل ميشود . با بررسيهايي که در دانشگاههاي سطح شهر تهران ( تربيت مدرس، تهران ، علامه طباطبائي ، شهيد بهشتي ، امام صادق )، مرکز آمار ايران و پايگاههاي اطلاعات اينترنتي انجام شد، تحقيقات مشابهي که دراين زمينه انجام شده است به شرح ذيل ميباشد. لازم به ذکر است که کليه اين تحقيقات به بررسي ساختار سرمايه شرکتها پرداخته اند و هيچيکدام پيرامون ساختار سرمايه در بانک نمي باشند. از اين رو موضوعي که دقيقا” مشابه موضوع اين پژوهش باشد يافت نشده است .1-1- درسال 1373پايان نامه اي تحت عنوان ” بررسي تاثير ساختار سرمايه (اهرم مالي) برروي ريسک سيستماتيک (ß) سهام عادي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران” جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني در دانشکده مديريت دانشگاه تهران توسط آقاي حسن قاليباف اصل انجام شد.فرضيه تحقيق : بين ساختارسرمايه شرکت و ريسک سيستماتيک سهام عادي (ß) آن شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد .نتايج حاصل از بررسي اين فرضيه نشان داد که ميانگين بتاهاي اهرمي کوچکتر از ميانگين بتاهاي غيراهرمي ميباشد. يعني با استفاده بيشتر از اهرم (بدهي) ريسک سيستماتيک سهام شرکت دربازار بالاتر مي رود.1- 2- درسال 1375پايان نامه اي تحت عنوان ” محاسبه هزينه جمع آوري پول دربانکهاي تجاري ايران و بررسي رابطه آن با بازده تسهيلات اعطايي بانک ” جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني در دانشکده مديريت دانشگاه تهران توسط آقاي زيداله نوروزي ناو انجام شد.دراين پژوهش هدف اصلي پژوهشگر، طراحي و پيشنهاد مدلهايي است که به کمک آنها بتوان هزينه جمع آوري پول، نرخ کارمزد خدمات بانکي و نرخ حذف سرمايه گذاري جهت تسهيلات اعطايي بانکي را محاسبه و تعيين کرد.فرضيه تحقيق: بين هزينه جمع آوري پول و نرخ تسهيلات اعطايي بانکي ارتباط معني داري وجود ندارد.نتايح حاصل از بررسي اين فرضيه نشان داد که ارتباطي بين هزينه جمع آوري پول و نرخ تسهيلات اعطايي بانکي وجود ندارد.1-3- درسال1376 تحقيقي تحت عنوان “بررسي رابطه بين نسبت بدهي باهزينه سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” توسط حسن کمال آبادي براي اخذ درجه کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني انجام شد. دراين تحقيق هدف بررسي روند هزينه سرمايه در رابطه با تغييرات ساختارسرمايه (نسبت بدهي) و همچنين تعيين رابطه بين هزينه سرمايه و ساختاردراين شرکتها بوده است.نتایج حاصل از بررسی این فرضیه نشان داد که بین هزینه سرمایه و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارتی هرچه ساختار سرمایه بهینه باشد هزینه سرمایه کاهش می یابد.1-4- درسال1379تحقيقي تحت عنوان ” برآورد هزينه سرمايه براي شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ” توسط زهرا نصرالهي دردانشگاه تربيت مدرس براي دريافت درجه دکتري اقتصاد انجام شد.هدف از اين پژوهش برقراري رابطه اي بين هزينه سرمايه و ساختارمالي بنگاه مي باشد؛ سوال اصلي دراين تحقيق اين است که بهترين ساختار سرمايه حداکثر کننده ارزش بنگاه چيست؟فرضيات تحقیق :1- با افزايش وام درساختار مالي شرکتهاي پذيرفته شده دربورس تهران هزينه سرمايه کاهش مي يابد.2- رابطه اهرم مالي و هزينه سرمايه سهام عادي مستقيم و فزاينده است .نتایج حاصل از بررسی این فرضیات نشان داد که:الف – رابطه خطي معکوس بين هزينه سرمايه و ساختارسرمايه وجود دارد.ب- رابطه قوي بين هزينه سرمايه سهمي و اهرم مالي مشاهده نمي شود .ج – يک رابطه خطي بين هزينه سرمايه و اهرم مالي وجود دارد.2- تاريخچه بانک ملتپس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي، ايجاد تغييرات و تحولات اساسي در سيستم بانکي ايران به عنوان يک ضرورت مطرح گرديد و در تاريخ 17/3/58 براساس راي صادره از سوي شورايعالي انقلاب اسلامي ايران قانون ملي شدن بانکهاي خصوصي به تصويب رسيد. متعاقب آن در تاریخ 28/9/58 مجمع عمومي بانکها با اجازه حاصل از ماده 17 لايحه قانوني اداره امور بانکها که درجلسه مورخ 3/7/58 شوراي انقلاب بتصويب رسيده بود طرح ادغام بانکها را تصويب نمود. براين اساس بانک ملت قانوناً در تاريخ 29/9/58 و عملا در ابتداي سال 1359 از ادغام بانکهاي تجاري – خصوصي ذيل متولد و جانشين آنها شد .1- بانک ايران وعرب2- بانک بيمه ايران3- بانک بين المللي ايران4- بانک پارس5- بانک تجارت خارجي ايران6- بانک تعاوني و توزيع7- بانک تهران8- بانک داريوش9- بانک عمران10- بانک فرهنگيانبه اين ترتيب براساس طرح ادغام بانکها کليه سرمايه ها، دارائيها، تعهدات، نيروي انساني و واحدهاي متعلق به بانکهاي يادشده به بانک ملت منتقل شد و از آن زمان بانک به موجب اساسنامه مصوب دهم ارديبهشت ماه 1359 باهدف ارائه خدمات بانکي و تسهيل امور بازرگاني داخلي و خارجي و فعاليت در رشته هاي توليدي در جهت خدمت به اقتصاد کشور، با سرمايه اوليه 5/33 ميليارد ريال و با 13600 نفر پرسنل و 1225 واحد بانکي درسطح کشور آغاز به فعاليت نمود.درطول 23سالي که از تولد بانک ميگذرد بانک ملت در بسياري از فعاليتهاي اقتصادي خرد و کلان کشور حضور داشته به نحوي که سپرده هاي آن از رقم 3/ 286ميليارد ريال در آذر ماه 58 به 53050 ميليارد ريال در پايان سال82 رسيده است.3- منابع تأمین مالي بانکها درايرانالف– حقوق صاحبان سهام1- سرمايهسرمايه شامل وجوهي است که درآغازتاسيس بانک بوسيله سهامداران فراهم شده است. سرمايه داراي بيشترين هزينه و کمترين ميزان ريسک براي بانک مي باشد. سهامداران آخرين افرادي هستند که سهم منفعت خود را از بانک مي برند .‌2 – سودانباشتهاين قلم نشاندهنده سودي است که بانک از محل عمليات و يا از ساير درآمدها يش کسب نموده و متعلق به سهامداران مي باشد که بين آنها توزيع نشده است. ميزان هزينه و ريسک اين نوع تامين مالي به اندازه سرمايه مي‌باشد .ب- بدهي ها:1-سپرده هادرقانون عمليات بانکي بدون ربادرزمينه تجهيز منابع پولي(بانک)درماده سه گفته شده است که بانکها مي توانند به قبول سپرده(بطور اعم)مبادرت نمايندوسپرده ها نيز بر دو گونه است:سپردههاي قرض الحسنه و سپردههاي سرمايه گذاري مدت دار.درضمن سپرده هاي قرض الحسنه را بدو قسمت جاري و پس انداز تقسيم نموده است.1-1- سپرده قرض الحسنه جارياين سپرده بوسيله افرادي که مي توانند از خدمات چک استفاده کنند، تشکيل مي شود و قسمت نسبت زيادي از سپرده هاي بانکها را تشکيل مي دهد. به اين نوع سپرده هيچگونه سودي تعلق نمي گيرد ،بلکه بانک درمقابل استفاده ازاين سپرده ها،به صاحبان سپرده ها خدمات بانکي ازقبيل صدور دسته چک ،وخدمات مربوط به وصول وپرداخت چکها و…ارائه مي نمايد . فهرست مطالبچکیدهفصل اول : طرح تحقیقمقدمهبیان مسئله تحقیقضرورت و اهمیت انجام تحقیقاهداف تحقیقفرضیات تحقیقروش تحقیقروش گردآوری اطلاعاتقلمرو تحقیقجامعه آماریتعریف عملیاتی واژه هافصل دوم : ادبیات تحقیقپیشینه تحقیقتاریخچه بانک ملتمنابع تامین مالی بانکها در ایرانروشهای تامین مالی در شرکتهاساختار سرمایهنظریه های مربوط به ساختار سرمایهانواع ساختار سرمایهاهمیت سرمایهعوامل مرتبط با ساختار سرمایههزینه سرمایههزینه حقوق صاحبان سهامهزینه بدهیهزینه سرمایه در شرکتهاهزینه سرمایه در بانکهاهزینه سرمایهساختار سرمایه بهینهعوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بهینهساختار سرمایه بانکهااقلام ساختار سرمایه بانکهاساختار مطلوب سرمایه بانکفصل سوم : روش تحقیقروش تحقیقروش جمع آوری اطلاعاتابزارهای پژوهشتوصیف متغیرهاجامعه آماریروشهای تجزیه و تحلیل اطلاعاتمحدودیت های تحقیقفصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعاتمقدمهبررسی ساختار سرمایهمحاسبه هزینه سرمایهمحاسبه هزینه سپردهمحاسبه هزینه بدهی به بانک مرکزی و سایر موسسات اعتباریمحاسبه هزینه حقوق صاحبان سهاممحاسبه میانگین موزون هزینه سرمایهآزمون فرضیاتبررسی بهینه کردن ساختار سرمایهفصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاداتمقدمهخلاصه و نتیجه گیریبیان مساله تحقیقضرورت و اهمیت موضوعاهداف تحقیقفرضیات تحقیقروش تحقیقروشهای جمع آوری اطلاعاتجامعه آماریروشهای تجزیه و تحلیل اطلاعاتمحاسبه میانگین موزون هزینه سرمایهآزمون فرضیاتپیشنهاداتپیشنهادات مربوط به بانک ملت و سیستم بانکیپیشنهادات برای تحقیقات آتیفهرست منابعتـوضـیـحــاتِ فـایــل :- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.- تعداد صفحات : 200- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری
تعداد مشاهده:
46
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 200

حجم فایل:396
کیلوبایت

 قیمت:

45,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

در قالب Word و در 200 صفحه قابل ویرایش.

برچسب ها:
ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی تحقیق در مورد ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی دانلود تحقیق ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی دانلود رایگان تحقیق ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی پروژه ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی مقاله ساختار سرمایه و منابع

به اشتراک بگذارید:

 • پاورپوینت پوست

  پاورپوینت پوست دریافت پاورپوینت پوست دسته بندي : علوم پزشکی » پزشکی جزئیات و دریافت مقدمه:پوست بخشی از دستگاه پوششی بدن است. بخش‌های دیگر این دستگاه مو، ناخن و غشاء مخاطی هستند.پوست متشکّل از دو لایه اصلی است:روپوست (اپیدرم) که…

 • تحقیق روش تدرس جامع

  تحقیق روش تدرس جامع دریافت تحقیق روش تدرس جامع دسته بندي : عمومی » آموزشی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع  روش تدرس جامع،در قالب Word و در 60 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :فهرستفصل اول: تعاريف و…

 • تحقیق سیل و سیلاب

  تحقیق سیل و سیلاب دریافت تحقیق سیل و سیلاب دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع سیل و سیلاب،در قالب Word و در 18 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :آشنایی در خلال…

 • پاورپوینت برنامه الگويي HACCP برای توليد بستنی

  پاورپوینت برنامه الگويي HACCP برای توليد بستنی دریافت پاورپوینت برنامه الگويي HACCP برای توليد بستنی دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع برنامه الگويي HACCP برای توليد بستنی،در قالب ppt و…

 • تحقیق سلجوقیان

  تحقیق سلجوقیان دریافت تحقیق سلجوقیان دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع سلجوقیان،در قالب Word و در 26 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :اوج محدوده فرمانروایی سلجوقیانسَلجوقیان یا سَلاجقه، یا…

 • گزارش کارآموزی مکانیک، پارس خودرو

  گزارش کارآموزی مکانیک، پارس خودرو دریافت گزارش کارآموزی مکانیک، پارس خودرو دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت خلاصه فعالیت های انجام گرفته:گزارش فوق در مدت تقریباً 40 روز در شرکت پارس خودرو تدوین گردیده است…

 • پاورپوینت الهام از لانه مورچه در معماری

  پاورپوینت الهام از لانه مورچه در معماری دریافت پاورپوینت الهام از لانه مورچه در معماری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت مقدمهانسان از ابتدای آفرینش به نوعی از محیط زیست اطراف خود الهام گرفته است…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خوانسار

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خوانسار دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خوانسار دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان خوانسار (واقع در استان اصفهان). این شیپ فایل در محیط نرم افزار…

 • تحقیق همه چیز در مورد سمبوليسم

  تحقیق همه چیز در مورد سمبوليسم دریافت تحقیق همه چیز در مورد سمبوليسم دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع سمبوليسم ،در قالب Word و در 23 صفحه قابل ویرایش.بخشی از…

 • بررسي شيوع اختلالات رواني در بيماران كليوي

  بررسي شيوع اختلالات رواني در بيماران كليوي دریافت بررسي شيوع اختلالات رواني در بيماران كليوي دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت مقدمه :مشكلات رواني در جوامع همانند كوه يخي مي ماندكه تنها ده…

 • پاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمان

  پاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمان دریافت پاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمان دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع تعمیر و نگهداری ساختمان،با فرمت ppt و در 27 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

 • مقاله كسي نمي داند در كدام سرزمين مي ميرد

  مقاله كسي نمي داند در كدام سرزمين مي ميرد دریافت مقاله كسي نمي داند در كدام سرزمين مي ميرد دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت چكيده:نقطه مقابل «شهادت» ، «غيب» است. «غيب» همان امور پنهان…

 • گزارش کارآموزی شرکت کاتالیست و پمپ کمپرسور

  گزارش کارآموزی شرکت کاتالیست و پمپ کمپرسور دریافت گزارش کارآموزی شرکت کاتالیست و پمپ کمپرسور دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع نفت و گاز جزئیات و دریافت قسمتی از متن:کاتالیست اولین بار در سال 1835 بوسیله برزلیوس شیمیدان…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان فلاورجان

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان فلاورجان دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان فلاورجان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان فلاورجان (واقع در استان اصفهان) دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا…

 • گزارش کارآموزی کارخانه موزائیک

  گزارش کارآموزی کارخانه موزائیک دریافت گزارش کارآموزی کارخانه موزائیک دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت معرفی شرکت:شرکت یزد موزائیک (سهامی خاص) در سال 1354 تاسیس و با احداث و راه اندازی کارخانجات تولید موزائیک ماشینی…

 • تحقیق بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران

  تحقیق بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران دریافت تحقیق بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت مقدمه:اختلالات رواني…

 • تحقیق دوران زردشت

  تحقیق دوران زردشت دریافت تحقیق دوران زردشت دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع زردشت،در قالب Word و در 70 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :زمان زردشت:دورترين زماني كه براي…

 • تاثیر گروه القاعده بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

  تاثیر گروه القاعده بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دریافت تاثیر گروه القاعده بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی جزئیات و دریافت دسته بندی: علوم انسانی » علوم سیاسی تعداد مشاهده: 115…

 • کتابخانه CNTFET برای نرم افزار Hspice

  کتابخانه CNTFET برای نرم افزار Hspice دریافت کتابخانه CNTFET برای نرم افزار Hspice دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت توضیحات:کتابخانه ی حاضر یکی از کاملترین مجموعه های است که برای نرم افزار HSPICE…

 • بررسی نقش حجاب در جامعه

  بررسی نقش حجاب در جامعه دریافت بررسی نقش حجاب در جامعه دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت مقدمه:حجاب، لباس مشاركت است، لباسي است كه خداي متعال از ابتداي بلوغ به تن زن مسلمان كرده، و…

 • مبانی نظری و پژوهش های نظریه ها و مفاهیم سود تقسیمی و جریانهای نقدی

  مبانی نظری و پژوهش های نظریه ها و مفاهیم سود تقسیمی و جریانهای نقدی دریافت مبانی نظری و پژوهش های نظریه ها و مفاهیم سود تقسیمی و جریانهای نقدی دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود…

 • پروپوزال رشته مديريت اجرايي

  پروپوزال رشته مديريت اجرايي دریافت پروپوزال رشته مديريت اجرايي دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت دانلود پروپوزال مديريت اجرايي، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ…

 • پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی (گرایش تحول)

  پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی (گرایش تحول) دریافت پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی (گرایش تحول) دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت دانلود پروپوزال مدیریت بازرگانی ، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه…

 • بررسی حق دفاع متهم

  بررسی حق دفاع متهم دریافت بررسی حق دفاع متهم دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدمه:جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب…

 • پاورپوینت تحلیل رنگ در معماری

  پاورپوینت تحلیل رنگ در معماری دریافت پاورپوینت تحلیل رنگ در معماری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع رنگ در معماری،با فرمت ppt و در 59 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :توصیه…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان سر پل ذهاب

  نقشه کاربری اراضی شهرستان سر پل ذهاب دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان سر پل ذهاب دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سر پل ذهاب (واقع در استان کرمانشاه)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate…

 • طرح توجیهی خشك كردن ذرت

  طرح توجیهی خشك كردن ذرت دریافت طرح توجیهی خشك كردن ذرت دسته بندي : کارآفرینی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) خشك كردن ذرت که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش در خصوص تعاریف و نظریه های تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در خصوص تعاریف و نظریه های تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش در خصوص تعاریف و نظریه های تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی دسته بندي : عمومی » مبانی نظری…

 • آموزش جامع زبان html

  آموزش جامع زبان html دریافت آموزش جامع زبان html دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت توضیحات:من در این فایل زبان  اچ تی ام ال را به ساد ترین زبان ممکن یعنی در حد…

 • گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک انصار

  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک انصار دریافت گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک انصار دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک انصار،در قالب DOC، در 38 صفحه، قابل ویرایش،فهرست مطالب:فصل…

 • مقاله روان شناسي شخصيت فرهنگي چيست؟

  مقاله روان شناسي شخصيت فرهنگي چيست؟ دریافت مقاله روان شناسي شخصيت فرهنگي چيست؟ دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت   مقاله روان شناسي شخصيت فرهنگي چيست؟ روان شناسي شخصيت فرهنگي چيست؟ قبل از…

 • گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت

  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت دریافت گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت رمز فایل:   www.aryafile.ir قسمتی از متن: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در سال 1307…

 • تحقیق بررسی جغرافیایی مشهد

  تحقیق بررسی جغرافیایی مشهد دریافت تحقیق بررسی جغرافیایی مشهد دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بررسی جغرافیایی مشهد،در قالب Word و در 28 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :موقعیت جغرافیایی مشهد…

 • پاورپوینت معجزات ریاضی و علمی قرآن

  پاورپوینت معجزات ریاضی و علمی قرآن دریافت پاورپوینت معجزات ریاضی و علمی قرآن دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع معجزات ریاضی و علمی قرآن،در قالب ppt و در 10 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب برای…

 • پاورپوینت فصل چهارم زیست کلاس دهم

  پاورپوینت فصل چهارم زیست کلاس دهم دریافت پاورپوینت فصل چهارم زیست کلاس دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع فصل چهارم زیست ،در قالب ppt و در 95 اسلاید،…