جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه

جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه

دریافت

جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه

دسته بندي : علوم پزشکی » تغذیه

جزئیات و دریافت

جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته
تغذیه

 جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه
ویژه کنکور سال 95 

فهرست مطالب 

فصل اول:رژیم درمانی در
بیماريهاي قلبی و
عروقی………………………………………………………. …10

لیپوپروتئینها و اثر بر
11 ……
……………………………………………………………………………………CHD

انواع
هیپرلیپیدمی:……………………………………………………………………………………
…………….. 13

مارکرهاي
خونی……………………………………………………………………………………………………..
18

عوامل کاهش دهنده 19 ……..
……………………………………………………………………………………:LDL

از عوامل افزایشدهنده 20 …….
……………………………………………………………………………………:TG

عوامل افزایش دهنده 20 ……
……………………………………………………………………………………
:HDL

عوامل کاهش دهنده 20 …….
……………………………………………………………………………………
:HDL

مارکرهاي التهابی
……………………………………………………………………………………
……………… 20

عوامل خطرمربوط به شیوه
زندگی…………………………………………………………………………………..
21

بیماريهایی که موجب ایجاد CHD میشوند:………………………………………………………………………..
22

فاکتورهاي غیرقابل تغییر
در 23
………………………………………………………………………………….
CHD

MNT در بیماريهاي قلبی و
عروقی…………………………………………………………………………………
24

چربیهاي رژیم غذایی و
بروز 25
………………………………………………………………………………….CHD

از منابع کاتچین:
…………………………………………………………………………………………………….
28

دارودرمانی………………………………………………………………………………………………………….
28

آنمی
………………………………………………………………………………………………………………..
29

مراحل کمبود آهن (تعادل
منفی)
……………………………………………………………………………………
30

تعادل مثبت آهن
……………………………………………………………………………………
……………… 30

درمان آنمی فقر آهن
……………………………………………………………………………………
………….. 32

هموکروماتوز…………………………………………………………………………………………………………
32

راههاي تشخیص
هموکروماتوز:
……………………………………………………………………………………
… 33

آنمیهاي مگالوبلاستیک ……………………………………………………………………………………
………. 33

مراحل کمبود 34 ……………..
……………………………………………………………………………………
B12

روشهاي درمانی…………………………………………………………………………………………………….
35

آنمی ناشی از اسیدفولیک
……………………………………………………………………………………
……… 35

مراحل کمبود
اسیدفولیک……………………………………………………………………………………
……….36

آنمی کمبود مس…………………………………………………………………………………………………….
37

فصل اول:رژیم درمانی در
بیماريهاي قلبی و عروقی 

 – اگر قسمت اعظم مرگ
ناشی از CVD بعد از 65 سالگی اتفاق می افتد اما31آمار مرگ و میر ناشی از CVD قبـل ازاین سنین است. 

 – مرگ و میر
CVD قبل از 65 سالگی در سیاهپوستان بیشتر است. 

 – بعد از
CHD و سرطان، Stroke یا سکته
مغزي سومین علت مرگ و میر است. 

 – CVDدر مردان بیشتر
از زنان گزارش میشود. 

 – مهمترین عامل
CHD آترواسکلروز است. 

 – ماسید ییر ستیک
آتروژنترین است. 

 – اولین مرحله در
ایجاد آترواسکلروز ایجاد پلاك است که حوالی سنین 10 سالگی شروع میشود. این پلاكها به
دیـواره

عروق آسیب میزنند و تولید NO را افزایش می .
دهد 

 – از جمله عواملی که
موجب جراحت اندوتلیال می : شود عبارتند از 

دیسلیپیدمی،
هیپرکلسترولمی، افزایش LDL، دیابت، سیگار، چاقی، HTN،
افزایش هموسیستئین و افزایش SFA در

رژیم. 

 – پس وضعیت اندوتلیال
عروق هم به نحوه رژیم غذایی فرد و هم به سبک زندگی ارتباط دارد. 

 – آترواسکلروز یک
بیماري خاموش است چرا که اکثر افراد با اولین M.I (سکته قلبی) که منجر به مرگ میشود متوجـه

بیماري خود میشوند. 

 – آترواسکلروزیک
فرآیند التهابی است. 

 – از جمله
Pro براي پیشگیري از آترواسکلروز باید با هم در تعادل
باشـند عبارتنـد از: CRP ـ
T NF (مخصوصـاً a) ـ

اینترلوکین 6 ـ
سیتوکینهاي ضد التهابی مثل 9 و 10

 – امروزه از روش هایی
مانند EKG (الکتروکاردیوگرام)، تسـت (تردمیـل)
ورزش، اسـکن تـالیوم، اکوکـاردیوگرافی بـراي

تشخیص CHD استفاده . میشود 

 – انداز هگیري میزان
Ca پلاكهاي آترواسکلروز نیز روش دیگري است. 

 – از روش
MRT براي تشخیص گرفتگی عروق کوچک استفاده میشود. تغذیه (بخش
دوم) « 11» 

لیپوپروتئی نها و اثر بر CHD 

 – 60 تا 70 درصد
کلسترول خون توسط 20 ،LDL تا 30 درصـد توسـط 10 ،HDL
تـا 15 درصـد کلسـترول توسـط

VLDL در خون جابجا میشوند. 

 – از مهمترین علل
CHD و استروك، افزایش LDL خون است. 

 – افزایش مصرف
SFA میتواند موجب هیپرکلسترولمی شود به طوري که دیده شده با
کاهش 10% کلسترول خون ابتلا

به 30 CHD درصد افزایش
مییابد. البته جهت بررسی وضعیت سلامت فرد باید تمام پروفایل لیپیدي اندازهگیري
شـود

نه فقط LDL . 

 – از عوامل مؤثر بر
کلسترول خون عبارتند از: افزایش سن ـ ژنتیک ـ افزایش چربـی رژیـم غـذایی ـ افـزایش
FA و کلسـترول

رژیم غذایی ـ میزان
هورمونهاي جنسی (کاهش استروژن، افزایش کلسترول یا کـاهش تستسـترون) ـ هورمـونهـاي
اگـزوژن

مثل مصرف OCP ـ
HRT و استروئیدهاي آنابولیک. 

داروهایی مثل بتابلوکرها
و دیورتیکهاي تیازیدي، وزن بدن، میزان تحمل گلوکز، میزان فعالیـت بـدنی، فصـل سـال
(زمسـتان

کلسترول بالاتر است چون
تمایل به خوردن شیرینی و چربیها افزایش می یابد)، بیمـاريهـایی مثـل دیابـت،
چـاقی، سـرطان،

بیاشتهایی عصبی،
بیماريهاي کبدي و بیماريهاي تیروئیدي که کلسترول خون بالا میرود. 

 – در کم کاري تیروئید
(هیپوتیروئیدي) کلسترول بالا . میرود 

 – در دیواره عروق
عضلات و بافت چربی آنزیم LPL وجود دارد کـه
کـارش تجزیـه شـیلومیکرون و VLDL اسـت. کوفـاکتور

LPL آپوسیتو است (آپو
C2). 

 – لیپوپروتئین هاي
غنی از TG عبارتند از: Remnant ،VLDL ، Chy 

 – اگر
TG بالا باشد احتمال بیماريهاي قلبی و عروقی زیاد می شود.
افزایش TG باعث افزایش Chy میشود. 

 – افزایش مصرف چربی
در رژیم غذایی از هر نوعی تولید شیلومیکرون و Remnant را افزایش میدهد، همـین قضـیه موجـب

افزایش کلسترول خون و به
عبارتی آتروژنیسیته . میشود 

وجود دارد که خاصیت
آتروژنیسیته دارد. 100 – در VLDL مقداري APO B

 – در حالت
Chy ،Fasting در
خون دیده نمیشود. VLDL مقدارش نرمال یا حتی بـالاتر اسـت
(علـت افـزایش لیپـولیز در

2 Fasting تا 3 روزه است). 

دسته بندی: علوم پزشکی » تغذیه
تعداد مشاهده:
96
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 189

حجم فایل:2,942
کیلوبایت

 قیمت:

8,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

نوع فایل:Pdf سایز: 2.87mbتعداد صفحه:189

برچسب ها:
دانلود جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه دانلود تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه دانلود جزوهفروشگاه اینترنتی کسب درآمد اینترنتی همکاری در فروش فایل سیستم فروشگاه دهی کارافرینی کسب و کار

به اشتراک بگذارید:

 • پاورپوینت جانور شناسی نظری

  پاورپوینت جانور شناسی نظری دریافت پاورپوینت جانور شناسی نظری دسته بندي : علوم پایه » زیست شناسی جزئیات و دریافت فهرست :جانور شناسیمهمتریت مباحثی که علم جانورشناسی از آنها بحث می کندطرز نامگذاری جانورانجانوران تک یاخته ایمشخصات تک سلولی هاحرکت…

 • تحقیق بررسي تأثير موسيقي زور خانه اي بر ميزان عملكرد باستاني كاران در حركت ميل گرفتـن

  تحقیق بررسي تأثير موسيقي زور خانه اي بر ميزان عملكرد باستاني كاران در حركت ميل گرفتـن دریافت تحقیق بررسي تأثير موسيقي زور خانه اي بر ميزان عملكرد باستاني كاران در حركت ميل گرفتـن دسته بندي : علوم انسانی » تربیت…

 • حل المسائل Solid State Electronic Device by Ben Streetman

  حل المسائل Solid State Electronic Device by Ben Streetman دریافت حل المسائل Solid State Electronic Device by Ben Streetman دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت حل المسائل Solid State Electronic Device by Ben…

 • تحقیق در مورد نقش زنان در اقتصاد روستا

  تحقیق در مورد نقش زنان در اقتصاد روستا دریافت تحقیق در مورد نقش زنان در اقتصاد روستا دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت قسمتی از متن:نقش و حيطه كارزنان در فعاليتهاي غير زراعي:اقتصاد روستا، فعاليتهايي را…

 • مجله IEEE SPECTRUM JUNE 2014

  مجله IEEE SPECTRUM JUNE 2014 دریافت مجله IEEE SPECTRUM JUNE 2014 دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت آنچه در این شماره می‌خوانید:                      ComputingDigital Actors Go Beyond the Uncanny ValleyComputer-generated humans in movies and…

 • پروژه در مورد کشت هیدروپونیک

  پروژه در مورد کشت هیدروپونیک دریافت پروژه در مورد کشت هیدروپونیک دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت پروژه کشت هیدروپونیک:مقدمه:کشت بدون خاک شامل انواعی از روشهای غیر متعارٿ کاشت گیاهان است . مانند…

 • پاورپوینت فصل مواد و نقش انها در زندگی علوم تجربی کلاس نهم

  پاورپوینت فصل مواد و نقش انها در زندگی علوم تجربی کلاس نهم دریافت پاورپوینت فصل مواد و نقش انها در زندگی علوم تجربی کلاس نهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس نهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه نهم…

 • نقشه ی جهت شیب شهرستان سمیرم

  نقشه ی جهت شیب شهرستان سمیرم دریافت نقشه ی جهت شیب شهرستان سمیرم دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان سمیرم (واقع در استان اصفهان)نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45…

 • پاورپوینت تناسبات طلایی

  پاورپوینت تناسبات طلایی دریافت پاورپوینت تناسبات طلایی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع تناسبات طلایی،با فرمت ppt و در 25 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :ترکیب تناسب طلایی یا توالی فیبوناچی…

 • پاورپوینت درباره مثلث برمودا

  پاورپوینت درباره مثلث برمودا دریافت پاورپوینت درباره مثلث برمودا دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت مثلث برمودا که با نام مثلث شیطان شناخته می شود، منطقه ای نامعلوم در بخش غربی اقیانوس اطلس شمالی است. مثلث برمودا…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شمیرانات

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شمیرانات دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شمیرانات دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان شمیرانات (واقع در استان تهران). این شیپ فایل در محیط نرم افزار…

 • مقاله كنترل توان راكتيو بوسيله يك سيستم فازي آموزش پذير

  مقاله كنترل توان راكتيو بوسيله يك سيستم فازي آموزش پذير دریافت مقاله كنترل توان راكتيو بوسيله يك سيستم فازي آموزش پذير دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت خلاصه مقاله:بهسازي و اصلاح ضريب قدرت…

 • گزارش کارآموزی قضایی رشته حقوق (قتل شبه عمد)

  گزارش کارآموزی قضایی رشته حقوق (قتل شبه عمد) دریافت گزارش کارآموزی قضایی رشته حقوق (قتل شبه عمد) دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت گزارش کارآموزی قضایی رشته حقوق (قتل شبه عمد)،در قالب DOC، در 78 صفحه،…

 • پروژه کارآفرینی خط تولید مکانیزه دیوارهای پیش ساخته Sandwich Panel

  پروژه کارآفرینی خط تولید مکانیزه دیوارهای پیش ساخته Sandwich Panel دریافت پروژه کارآفرینی خط تولید مکانیزه دیوارهای پیش ساخته Sandwich Panel دسته بندي : کارآفرینی » معماری و عمران جزئیات و دریافت قسمتی از متن:با افزايش بهاي جهاني انرژي به…

 • کار تحقیقی در مورد اشتباه در قتل

  کار تحقیقی در مورد اشتباه در قتل دریافت کار تحقیقی در مورد اشتباه در قتل دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به…

 • مقاله بررسی حسابرسی

  مقاله بررسی حسابرسی دریافت مقاله بررسی حسابرسی دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت مقدمه:وجود اطلاعات مالي قابل اتكا ، لازمه بقاي جامعه امروزين است. فرد سرمايه گذاري كه تصميم به خريد يا فروش سهام مي گيرد،…

 • طرح توجیهی تولید فیبر نوری

  طرح توجیهی تولید فیبر نوری دریافت طرح توجیهی تولید فیبر نوری دسته بندي : کارآفرینی » برق و الکترونیک جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP)   تولید فیبر نوری  که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری…

 • پاورپوینت کامل و جامع طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

  پاورپوینت کامل و جامع طرح توجیهی پرورش شتر مرغ دریافت پاورپوینت کامل و جامع طرح توجیهی پرورش شتر مرغ دسته بندي : کارآفرینی » دام و طیور جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت کامل و جامع طرح توجیهی پرورش شتر مرغ توسط…

 • جزوه مكانيك خاك

  جزوه مكانيك خاك دریافت جزوه مكانيك خاك دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت اين جزوه بصورت دست نويس و بسيار تميز در 7 فصل، 237 صفحه و  بصورت pdf جمع آوري شده و خدمت شما…

 • طرح توجیهی تولید ماشین آلات نان حجیم

  طرح توجیهی تولید ماشین آلات نان حجیم دریافت طرح توجیهی تولید ماشین آلات نان حجیم دسته بندي : کارآفرینی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تولید ماشین آلات نان حجیم که توسط کارشناسان…

 • پاورپوینت درس تغييرات مواد علوم پنجم ابتدایی

  پاورپوینت درس تغييرات مواد علوم پنجم ابتدایی دریافت پاورپوینت درس تغييرات مواد علوم پنجم ابتدایی دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس پنجم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه پنجم دبستان با موضوع درس تغييرات مواد علوم ،در قالب…

 • تحقیق زندگینامه نادر شاه افشار

  تحقیق زندگینامه نادر شاه افشار دریافت تحقیق زندگینامه نادر شاه افشار دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع زندگینامه نادر شاه افشار  ،در قالب Word و در 61 صفحه قابل ویرایش.بخشی…

 • پاورپوینت فصل چهارم فارسی کلاس هشتم

  پاورپوینت فصل چهارم فارسی کلاس هشتم دریافت پاورپوینت فصل چهارم فارسی کلاس هشتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هفتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هفتم با موضوع فصل چهارم فارسی ،در قالب ppt و در 15 اسلاید،…

 • تحقیق سكه شناسي يكي از شاخص هاي شناسايي ميراث فرهنگي ملل مختلف

  تحقیق سكه شناسي يكي از شاخص هاي شناسايي ميراث فرهنگي ملل مختلف دریافت تحقیق سكه شناسي يكي از شاخص هاي شناسايي ميراث فرهنگي ملل مختلف دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت مقدمه:سكه شناسي بخشي…

 • گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس

  گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس دریافت گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت مقدمه:اگر به تاريخ بنگريم و زندگی جوامع انسانی را مطالعه كنيم نيك می بينيم يكی…

 • تحقیق در مورد نقش مربي براي بازيكنان

  تحقیق در مورد نقش مربي براي بازيكنان دریافت تحقیق در مورد نقش مربي براي بازيكنان دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:نقش مربي نقش مربي كمك به بازيكنان براي ارائه بهترين تواناييهاي آنها…

 • تحقیق در مورد زندگی نامه مولانا

  تحقیق در مورد زندگی نامه مولانا دریافت تحقیق در مورد زندگی نامه مولانا دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :جلال الدين محمد بلـخی محمد بن حسين الخطيبی البکری درششم ربيـع…

 • طراحی و مونتاژ تک تک قطعات قالب کشش عمیق نیم توپی در نرم افزار اینونتور

  طراحی و مونتاژ تک تک قطعات قالب کشش عمیق نیم توپی در نرم افزار اینونتور دریافت طراحی و مونتاژ تک تک قطعات قالب کشش عمیق نیم توپی در نرم افزار اینونتور دسته بندي : فنی و مهندسی » ساخت و…

 • سنتز و شناسایی کمپلکس های MLX2 و ML'X2 با لیگاندهای جدید بیس(۴-کلرو بنزیلیدن)اتیلن دی آمین و بیس(۴

  سنتز و شناسایی کمپلکس های MLX2 و ML'X2 با لیگاندهای جدید بیس(۴-کلرو بنزیلیدن)اتیلن دی آمین و بیس(۴ دریافت سنتز و شناسایی کمپلکس های MLX2 و ML'X2 با لیگاندهای جدید بیس(۴-کلرو بنزیلیدن)اتیلن دی آمین و بیس(۴ دسته بندي : علوم پایه…

 • شبيه سازي و آموزش کولیس دیجیتال

  شبيه سازي و آموزش کولیس دیجیتال دریافت شبيه سازي و آموزش کولیس دیجیتال دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت شبيه سازي و آموزش کولیس دیجیتالتوضیح:شبيه سازي و آموزش کولیس دیجیتال با استفاده از Flash Player،…

 • پاورپوینت مبحث ضرب ریاضی سوم ابتدایی

  پاورپوینت مبحث ضرب ریاضی سوم ابتدایی دریافت پاورپوینت مبحث ضرب ریاضی سوم ابتدایی دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس سوم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه سوم دبستان با موضوع مبحث ضرب ریاضی ،در قالب ppt و در…

 • پاورپوینت اقلیم سرد و کوهستانی

  پاورپوینت اقلیم سرد و کوهستانی دریافت پاورپوینت اقلیم سرد و کوهستانی دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت پاورپوینت اقلیم سرد و کوهستانی؛ در 27 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.بارش برف در نواحی شمال و شمال غربی منطقه…

 • پاورپوینت مجموعه مسکونی تانگو در سوئد

  پاورپوینت مجموعه مسکونی تانگو در سوئد دریافت پاورپوینت مجموعه مسکونی تانگو در سوئد دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مجموعه مسکونی تانگو در سوئد،با فرمت ppt و در 13 اسلاید قابل…

 • پروژه ارزش مدیریت استراتژیک

  پروژه ارزش مدیریت استراتژیک دریافت پروژه ارزش مدیریت استراتژیک دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت مقدمهجاذبه هر رويكرد مديريتي، انتظار رهنمون شدن به سود بيشتر براي مؤسسه است. اين، به ويژه درباره نظام مديريت استراتژي با…

 • تحقیق در مورد فرم در معماري

  تحقیق در مورد فرم در معماري دریافت تحقیق در مورد فرم در معماري دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت قسمتی از متن:فرم در معماريدر فضاي كاربرد فناوري معماري از يك طرف پاسخگوي الگوهاي فرهنگي خويش…